Вредните фактори при бременност

Вредните фактори при бременност

Вредните фактори по време на бременността не бива да създават паника и страхове, но трябва да ги имаш предвид, за да си спестиш излишни проблеми.