Чистата вода и сапунът увеличават растежа на децата

Чистата вода и сапунът увеличават растежа на децата

Достъпът до чиста вода и сапун не само подобрява хигиената, но и дават тласък на растежа на децата...