Летните вируси подраниха, мъчат с висока температура и диария

Летните вируси подраниха, мъчат с висока температура и диария

Летните вируси протичат с типични симптоми като температурно състояние, с доста висока температура, трудно поддаваща се на сваляне, с гадене и повръщане...