черна дупка

Черна дупка изпраща проблясъци от далечна галактика

Звезда с размерите на Слънцето е била погълната от черна дупка.