Особености на детската памет

Особености на детската памет

Добрата памет ще бъде верен помощник на твоето дете и в учението, и в живота. За нейното развитие обаче са нужни занимания от самото начало.