Нуждаем се от 36 минути за разсънване

Нуждаем се от 36 минути за разсънване

Повечето хора се нуждаят от около половин час, за да се разсънят сутрин...