Научи детето на лична хигиена!

Научи детето на лична хигиена!

От ранно детство приучавай детето на необходимите хигиенни навици - те са важни за неговото здраве и културно поведение. Необходимостта да бъдеш чист и спретнат е продиктувана не само от изискванията за хигиена, но и от нормите на човешките отношения. За да помогнеш на малчо при усвояването на полезни навици, то процесът на обучение трябва да бъде достъпен и интересен.