Щастливото детство снижава риска от заболявания

Щастливото детство снижава риска от заболявания

В изследване, проведено в Университет в Хелзинки, са взели участие 3577 деца на възраст от 3 до 18 години.