Поликистозни яйчници

Поликистозни яйчници

Когато една жена разбере, че има поликистозни яйчници, в съзнанието й проблясва мисълта, че няма да може да стане майка.