Децата усвояват проблемно поведение от интернет

Децата усвояват проблемно поведение от интернет

Младежите, които непрестанно се ровят в интернет са с 50% по-застрашени от проблемно поведение, отколкото връстниците им, които не се застояват много във виртуалното пространство.