Пералнята е опасна за здравето

Пералнята е опасна за здравето

Пералнята машина ликвидира видимото замърсяване, но може да бъде много опасна за човешкото здраве.