Висока температура? Без паника!

Висока температура? Без паника!

Първенството в класациите за стрес сред майките държи високата температура.