Ранното полово съзряване съкращава живота

Ранното полово съзряване съкращава живота

Ранното полово съзряване съкращава живота с няколко години...