IQ на детето се променя през пубертета

IQ на детето се променя през пубертета

Умствените способности на децата могат да се подобрят или да се влошат в много по-големи граници...