Адреналиново изтощение

Адреналиново изтощение

Адреналиновото изтощение е синдром на модерния свят.