Запек при бременност

Запек при бременност

Типичен проблем, който тормози много бременни. Почти две трети от бременните се оплакват от констипация през деветте месеца и дълго след ражането.