Без целулит за лятото

Без целулит за лятото

Всяка жена се стреми да бъде без целулит за лятото, но на практика около 80 % от нежната половина на човечеството има кожа с вид на посртокалова кора.