Компютърните игри пречат на мозъка

Компютърните игри пречат на мозъка

Ако човек прекарва твърде дълго време пред компютърния монитор, при него мозъкът се променя на физиологическо равнище, което неизбежно води до проблеми с поведението и вниманието