Детската съпротива

Детската съпротива - ключ към справяне с проблема

Едва ли има майка, която не е изпадала в ситуация, когато иска да накара детето да направи нещо (да си тръгва от детската площадка, да си обуе пантофите и т.н.), но категорично среща неговата съпротива и нежелание да изпълни каквото и да било.