Жажда за познание на детето

Жажда за познание на детето

Страстта към живота, активността, самостоятелността, развитието на мисълта и интелекта – всичко се основава на желанието да научиш повече. Още с раждането си детето изпитва жизнена потребност да опознава света. От теб зависи да се погрижиш за съхранението на тази вродена „особеност“ като„събудиш“ сетивата за запознанство със заобикалящия свят и постепенно с времето помагаш за пълноценното развитие на мисловната и творческа дейност.