Децата и музиката

Децата и музиката

Експериментите на ботаниците доказват, че под звуците на класически произведения растенията са по-здрави и издържливи.