Късното бащинство увеличава риска от внук с аутизъм

Късното бащинство увеличава риска от внук с аутизъм

Мъже, които са станали бащи на по-късна възраст, рискуват да имат внуци аутисти...