Симптоми изискващи незабавно внимание

Симптоми изискващи незабавно внимание

Бременността протича различно при всяка жена – при едни тя е лека и безпроблемна, при други тежка и съпътствана от много усложнения.