Когато Шаро вече го няма...

Когато Шаро вече го няма...

Как да кажем тъжната вест на детето?