Ученическата униформа е полезна за здравето

Ученическата униформа е полезна за здравето

Училищната униформа е толкова необходима на учебния процес, колкото и храната.