57% от децата не практикуват никакъв спорт

57% от децата не практикуват никакъв спорт

Висок е процентът на деца в България, които не спортуват. 57% от децата не практикуват никакъв спорт, а 64% от родителите също не спортуват