Истината за единственото дете в семейството

Каква е истината за единственото дете в семейството

Единствените деца са разглезени, егоисти и трудно успяват да се утвърдят – това са само част от най-разпространените клишета за децата, израснали без братчета или сестричета. Наистина ли единствените деца са по-различни от връстниците си? И кое по-силно влия върху детското развитие - броят на наследниците или отношенията в семейството?