Втори език от ранна възраст

Втори език от ранна възраст

Съществуват всякакви разбирания за децата, расли в двуезична среда. Някои се притесняват, че мъниците ще объркат думите, че няма да проговорят лесно и какво ли още не. Всъщност, истината е друга.