Помощите за дете - само при редовно ходене на детска градина и училище

Помощите за дете - само при редовно ходене на детска градина и училище

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно...