Детето на 2 години - какво трябва умее?

Детето на 2 години - какво трябва умее?

Детето, навършило годинка, опознава света, проверява уменията си и с всеки изминал ден става все по-самостоятелно. Втората година е период на бурно развитие и промени. Детето започва да сравнява себе си с околните, като наблюдава поведението и на връстниците си, и на възрастните. Това е много важен аспект от развитието му, защото по този начин малкият човек се социализира.