Здраво износено бебе почина след раждане вкъщи.

Здраво бебе почина при раждане вкъщи

Здраво износено бебе почина след раждане вкъщи.