Развивай фонематичния слух на детето

Развивай фонематичния слух на детето

Фонематичният слух е особено важен за детето. Без него то не може да различи един звук от друг, да възприеме и разбере правилно думите. Детето с неразвит фонематичен звук изпитва по-големи трудности при обучението, свързано с писане и четене.