осиновяване

Осиновяване - от любов към децата

В България 6333 деца живеят в социални домове, над 2000 деца се изоставят годишно в домове за бебета, близо 1000 се изоставят веднага след раждането им. 560 деца са настанени в приемни семейства. Одобрените приемни семейства са 627.