Без платен годишен отпуск по време на майчинство?

Без платен годишен отпуск по време на майчинство?

Да се намали годишният отпуск пропорционално на използваните болнични, а...