40% от жените организират сами семейната почивка

40% от жените организират сами семейната почивка

Планирането на семейната почивка е изцяло в ръцете на 40% от представителките на нежния пол...