Защо през бременността се измерва стойността на хемоглобина?

Защо през бременността се измерва стойността на хемоглобина?