Деца - фигуристи подкрепят Националния център по наркомании

Деца - фигуристи подкрепят Националния център по наркомании

Националният център по наркомании откри безплатна консултативна телефонна линия - 080013322.