Нарушено речево развитие

Нарушено речево развитие

Ники е вече на годинка, но все още не произнася нито дума, каква може да е причината за забавянето на проговарянето на детето?