71% от родителите на деца с увреждания отказват да ги виждат

71% от родителите на деца с увреждания отказват да ги виждат

71 процента от родителите на деца с увреждания, които са настанени в институции,...