Как расте детето?

Как расте детето?

Всяко мъниче има свой индивидуален темп на растеж, но все пак съществуват ориентировъчни стойности, извън които рожбата ти заслужава специално внимание.