Телефон ще измерва пулс и ще изпраща линейка

Телефон ще измерва пулс и ще изпраща линейка

Вероятно имате добра причина да се притеснявате, ако получите на мобилния си телефон следното съобщение:...