Притежава ли необходимите способности твоето тригодишно дете?

Притежава ли необходимите способности твоето тригодишно дете?

Как се развива детето ти? Да, ти имаш собствено наблюдение върху интелекта му, но въпреки това искаш да научиш още. Защото усъвършенстването на вниманието, мисленето, паметта, речта, фината моторика – са важни стъпки и напредък по пътя на растежа?