36 000 деца от 0 до 3 години у нас нямат личен лекар

36 000 деца от 0 до 3 години у нас нямат личен лекар

36 000 деца от 0 до 3 години у нас нямат личен лекар и не получават адекватна здравна грижа.