Булка на 16 = психическо насилие

Булка на 16 = психическо насилие

Склоняването на дете под 16 години към съжителство на съпружески начала с друго лице ще се счита за психическо и сексуално насилие.