Когато бебето не бърза да се роди

Когато бебето не бърза да се роди

Каква е причината и как ще повлияе на бебето закъснението в раждането му?