На път за родилния дом

На път за родилния дом

Природата се е погрижила да ни подскаже, че Големият ден е дошъл (ти самата отдавна очакваш появата на силните контракции или изтичането на водите и броиш дните, оставащи до термина).