Преди Голямото събитие

Преди Голямото събитие - не пропускаш ли нещо в суматохата?

Наясно си, че багажът ти за родилното трябва да е готов по-рано, за да не те изненада бебчо неподготвена. Но дали не пропускаш нещо в суматохата? Сигурни сме, че си преговорила списъка с нещата, които трябва да вземеш със себе си в болницата, че едно по едно си проверила всичко по няколко пъти и въпреки това може би ти се струва, че не си напълно готова... Нещо пропускаш, но какво?