Добрите обноски - какво да очакваш от детето?

Добрите обноски - какво да очакваш от детето?

Какво може да се очаква от децата през различните възрастови периоди (от 2 до 5 години) по време на хранене, в общуването с останалите и поведението навън.