Щастливите семейства имат по две дъщери

Щастливите семейства имат по две дъщери

Учени установиха, че щастливите семейства имат по две дъщери.