Шестнадесета гестационна седмица

Шестнадесета гестационна седмица

През 16 гестационна седмица твоето бебе е 16-17 см и тежи 85-100 г. Има си полови органи. Движенията на крайниците стават добре координирани.