Опасните играчки

Опасните играчки

Детските играчки трябва да бъдат избирани внимателно, за да не попаднат в малките ръчички опасни изделия.