Край на любовта

Кога една връзка е изчерпана?

Тя започва с постепенното отчуждаване между двамата партньори и лична неудовлетвореност на всеки един от тях от връзката